Minusta

Niin kauan kuin muistan, olen ollut kiinnostunut ihmisestä ja ihmismielestä, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä myös siitä mikä auttaa ihmistä voimaan hyvin. Yliopisto-opinnot psykologia pääaineenani ovat olleet luontainen jatkumo tälle. Myöhemmin mindfulness on ollut suuri löytö ja on antanut paljon psykologin työhöni ja myös henkilökohtaiseen elämääni. Se on tasapainottanut vilkasta mieltäni ja auttanut minua olemaan enemmän mielensyövereiden sijaan läsnä elämän eri hetkissä. Tällä on ollut myönteistä vaikutusta keskittymiskykyyni ja stressitasooni. Mindfulness on myös lisännyt myötätuntoa itseäni kohtaan. Vaikeita tunteita tai tilanteita kohdatessani en enää niin helposti kiellä kokemustani tai hylkää itseäni. Koen, että myötätunto itseä kohtaan mahdollistaa myös aidomman myötätunnon muita kohtaan. Mindfulness on myös parantanut keho-mieli –yhteyttäni. Oppiessani havainnoimaan ja tiedostamaan paremmin kehoni tuntemuksia omat rajani ovat vahvistuneet. Tämä näkyy esim. ymmärryksessä siitä, milloin on parasta hellittää ja levähtää.